Interferometry pro měření polohy

Společnost SIOS nabízí širokou škálu interferometrů, které je možné použít pro přesné měření polohy a k následnému odvození nepřímo měřených veličin jako jsou úhly natočení, rychlost či zrychlení měřeného vzorku. V nabídce jsou nejen samostatné interferometry, ale i kompletní interferometrické systémy pro konkrétní aplikace jako je napříklat analýza vibrací nebo měření koncových měrek.