Ochranné pomůcky

Mezi základní ochranné pomůcky pro práci s lasery patří ochranné laserové brýle, zástěny, okénka, kryty a korektní ukončení laserového svazku. Laserové pracoviště je dále třeba vybavit výstražnými značkami a cedulemi. Kromě zmíněných ochranných pomůcek nabízíme i školení laserové bezpečnosti pro práci s lasery.