• Náhradní díly a spotřební materiál
  • Produkty

Náhradní díly a spotřební materiál

Vážený obchodní partnere,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že společnost LAO – průmyslové systémy, s.r.o., IČ: 257 05 512, se sídlem Na Floře 1328, 143 00 Praha 4 – Modřany, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 62830, uzavřela dne 25. 8. 2015 se společností Narran s.r.o., IČ: 018 35 483, se sídlem Bayerova 802/33, Veveří, 602 00 Brno, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 79323, smlouvu o koupi částí obchodního závodu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k části obchodního závodu „Servisní a dokončovací závazky“„Spotřební materiál“.

Zobrazit více