Spektroskopie

Analýza spektrálních charakteristik vzorku je komplexní metoda, která například umožňuje bezkontaktně určit chemické složení plynů a roztoků. Rozborem reflexních spekter vzorku pak dále můžeme kvantifikovat jeho barvu a spektrální analýzou interferenčního obrazce jsme schopni přesně měřit tloušťku tenké vrstvy.


Nenašli jste zde vaši aplikaci? Pokud zde Vámi hledanou oblast použití, či produkt nenaleznete, či budete chtít od nás navrhnout optimální řešení, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás