Absorbance plynu

Odborný poradce sekce

Měření absorbance plynu je jednoduchou nedestruktivní metodou, která umožňuje určit složení vzorku a koncentraci jeho dílčích komponent. Při absorbančním měření pohlcují látky vzorku charakteristické vlnové délky, což se projeví poklesem intenzity dané vlnové délky v prošlém světle. Na základě polohy a velikosti píků v prošlém spektru, tak můžeme kvalitativně i kvantitativně charakterizovat chemické složení měřeného vzorku.

Sestava pro měření absorbance plynů

Základem každé spektroskopické sestavy je vhodný spektrometr. Například pro měření absorbance v UV oblasti je vhodný spektrometr HR4000 s vysokým rozlišením a spektrální mřížkou H7 pro oblast 200 – 300 nm. S 5µm štěrbinou pak spektrometr dosahuje rozlišení 0,07nm. Jako světelný zdroj pro měření je možné použít deuteriovou lampu.

Vzorek bývá zpravidla umístěn v kavitě, ke které je světlo z lampy přivedeno pomocí optického vlákna. Světlo, které projde vzorkem je opět zachyceno optickým vláknem a přivedeno do spektrometru, kde je analyzováno. Spektrometr lze USB kabelem připojit k počítači, kterým je možné ovládat nastavení spektrometru a zpracovávat naměřená data.

Tato sestava je pouze malou ukázkou možností měření absorbance plynů. Pro měření jiné spektrální oblasti než je UV nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám s výběrem spektrometru pomůžeme.

Příklad použití

Spektroskopická sestava pro měření absorbance plynů se používá pro monitorování koncentrace různých plynů v okolí činných sopek. Sleduje se především koncentrace oxidu siřičitého, což je bezbarvý a štiplavý plyn, který může způsobit podráždění pokožky, sliznice očí nebo nosních či krčních dýchacích cest.

Související produktyMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky