Absorbance roztoků

Odborný poradce sekce

Absorpční spektroskopie je jednoduchou nedestruktivní metodou, která umožňuje měřit koncentraci látek v roztoku. Látky obsažené ve vzorku absorbují charkteristické vlnové délky z širokého spektra vlnových délek. Pokud tedy zkoumaným vzorkem necháme procházet co nejširší spektrum vlnových délek a spektrálně analyzujemejím prošlé světlo, můžeme za absorbčních píků určit nejen složení vzorku, ale také koncentraci jednotlivých látek.

Sestava pro měření absorbance roztoků

Základem sestavy pro měření absorbance roztoků je vhodný spektrometr. Pro obecné laboratorní účely je vhodný spektrometr USB2000+ od OceanOptics s rozšířeným rozsahem a citlivostí, který je schopen pokrýt vlnové délky 200 nm až 1025 nm s optickým rozlišením 2 nm. Dalším klíčovým prvkem sestavy je světelný zdroj. Vhodná je například deuterium-wolframová lampa, která emituje vlnové délky v rozsahu 215 nm až 2500 nm.

Vzorek bývá zpravidla umístěn v křemíkové kavitě, ke které je světlo z lampy přivedeno pomocí optického vlákna. Světlo, které projde vzorkem je opět zachyceno optickým vláknem a přivedeno do spektrometru, kde je analyzováno. Pro konzistentní výsledky je vhodné, aby jak přívodní, tak sběrné optické vlákno bylo odolné proti poškození UV zářením. Sběr dat a nastavení spektrometru je zprostředkován speciálním softwarem OceanView, který je možné nainstalovat do běžného počítače.

Kombinace spektrometru USB2000+ s duterium-wolframovou lampou je pouze jedním z mnoha možných řešení. Pro lepší odezvu v UV oblasti je vhodnější spektrometr Maya2000, pro efektivnější měření opticky hustých roztoků pak spektrometr Torus. Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného spektrometru pro Vaší konkrétní aplikaci.

Typická sestava pro určení absorpance roztoku

Příklad použití

Optická sestava se spektrometrem USB2000+ a dueterium-wolframovou lampou byla použita pro měření koncentrace antioxidantů v ovocných a zeleninových šťávách. Antioxidanty snižují riziko onemocnění rakovinou a podporují imunitní systém. UV-VIS absorpční spektroskopie je skvělou nedestuktivní metodou, jak změřit koncentraci těchto látek v jednotlivých produktech.

Související produktyMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky