Optická vlákna

V oblasti optických vláken nabízíme:

  • Standardní konektorizovaná vlákna
  • Speciální vlákna s rozdělením do několika větví, případně verze s transformací kruhového průřezu do štěrbiny
  • Vlákna pro přenos laserových svazků
  • Vláknové svazky pro přenos záření ze světelných zdrojů
  • Krystalická vlákna (PCF - Photonic crystal fibers)
  • Nelineární krystalická vlákna pro generaci superkontinua
  • OEM verze vláken
  • Zákaznická vlákna připravená na míru dané aplikace včetně speciálních konektorů, průchodek do vakua, jednotek pro navázání svazků apod.


Zobrazit více