Ramanova mikroskopie

Odborný poradce sekce

Ramanova mikroskopie je velmi účinná metoda nedestruktivní chemické analýzy vzorku, která kombinuje přednosti optického mikroskopu s Ramanovou spektroskopií. Zjednodušeně lze říci, že Ramanův mikroskop při jednom měření poskytuje zvětšený detail vzorku a informaci o jeho chemickém složení.

Pokud do optické sestavy Ramanova mikroskopu začleníme prostorový filtr, modifikujeme náš systém na tzv. konfokální Ramanův mikroskop, který je schopen získat nejen 2D chemickou mapu povrchu vzorku, ale také informaci o chemickém složení vzorku až do hloubky 1 µm.

Rozlišení konfokálního Ramanova mikroskopu pak přímo záleží na použité vlnové délce laseru pro Ramanovu spektroskopii, jeho kvalitě a typu mikroskopového objektivu. Dalšími klíčovými prvky mikroskopu jsou přesné optické filtry, které dokáží oddělit charakteristický Ramanův signál vzorku od budícího záření. K dosažení maximálního prostorového rozlišení je pak třeba vhodně zvolit zvětšení mikroskopového objektivu a laser s vlnovou délkou ve viditelné oblasti. Typické prostorové rozlišené Ramanova mikroskopu se pak pohybuje v rozmezí 0,5 až 1µm.

Související produktyMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky