MNL-330

Odborný poradce sekce

Dusíkové lasery jsou pulzní systémy s pulzy o délce v řádech ns, které vyzařují na vlnové délce 337,1 nm. N2 lasery od firmy LTB Berlin jsou transverzálně excitované atmosférické (TEA) lasery s dlouhou životností a vynikající stabilitou. Díky těmto vlastnostem jsou vhodné jako excitační zdroje pro kvalitativní a dlouhodobá měření.

Systém MNL-330 je dusíkový laser s opakovací frekvencí 300 Hz a energií v pulsu až 48 μJ.

Výrobce

Společnost se zabývá výrobou a vývojem krátko-pulzních laserů pro celé optické spektrum. Lasery jsou zváště vhodné pro spektroskopické aplikace a pro laserové měřící techniky Více o LTB Lasertechnik Berlin


Vlnová délka (nm) 337,1
Šířka pásma (nm) 0,1
Energie pulsu (μJ) až 48
Špičkový výkon (kW) až 16
Max. opak. frekvence (Hz) 30
FWHM (ns) 3
Energetická stabilita (%) 2
Časový jitter ±2
Rozměry svazku (mm) 1,,5 x 2
Divergence svazku (mrad) 2 x 3Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky