Laserové příslušenství

Do laserového příslušenství spadají systémy, které rozšiřují nebo zjendodušují použití laserů. Řadíme sem laserové combinery, které umožňují slučovat více vlnových délek více laserů do jednoho vlákna, systémy pro automatickou stabilizaci svazku a vyrovnání jeho polohy a procesní hlavy pro průmyslové lasery. Pro zjednodušení orientace v laserovém příslušenství využijte filtraci pomocí štítků.