Si fotodiodové pole

Odborný poradce sekce

Si fotodiodové pole jsou složené z jednotlivých křemíkových fotodiod, které jsou uspořádány buď do řádkového senzoru nebo do dvoudimenzionální matice. Fotodiodové pole se používají pro detekci polohy laserového svazku, měření barev nebo spektrometrii.

Aplikace fotodiodových polí

  • Určení polohy laserového svazku
  • Měření barev
  • Spektrometrie

Přehledné dělení Si fotodiodových polí podle vlnové délky naleznete na stránkách Hamamatsu.

Výrobce

Hamamatsu nabízí širokou škálu detektorů od head on fotonásobičů po kompaktní PMT senzory a polovodičové detektory typu Si, Si PIN, APD, GaAsP, GaP, Ge, InGeAs, PbS, PbSe, InAs, InsB, HgCdTe a pyroelektrické detekotry. V nabídce naleznete i diodové lineární senzory, polohově citlivé senzory, CCD a různé další měřící systémy. Více o Hamamatsu


  • si-fotodiodove-rady
Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky