PSD - polohově citlivé detektory

Polohově citlivé detektory (PSD) jsou z monolitické PIN fotodiody s uniformním odporem v jednom nebo dvou rozměrech. PSD mají mnoho výhod v porovnání s prvky s diskrétními detektory, jako jsou vysoké rozlišení pozice, vysokou rychlost odezvy a jednoduché operační obvody. Určení o poloze je nezávislé na velikosti stopy svazku na detektoru. Tyto detektory mohou být použity pro bezkontaktní měření vzdáleností, pro polohování laserového svazku a optické sledování objektů. Dostupné jsou i PSD detektory pro sledování elektronů a vysoko energetických částic.

Jednodimezionální

Hamamatsu má v nabídce širokou řadu jednodimenziálních PSD detektorů vytvořených pro přesné měření vzdáleností. Tyto detektory se používají pro přesné měření posunů a vzdáleností např. v optických bezkontaktních mikrometrech.

Detailní informace na stránkách dodavatele

Dvoudimenzionální

Dvojdimenzionální PSD detektory poskytují kontinuální data o poloze v obou osách X a Y s vysokým rozlišením.

Dvojdimenzionální PSD mohou být použity pro polohování laserového svazku a sledování objektu jako je např. monitorování pohybů oka.

Detailní informace na stránkách dodavatele

Obvody pro zpracování signálu

Obvody pro zpracování signálu umožňují sledovat polohu světelného bodu nezávisle na intenzitě světla Desky jsou dostupné pro jedno nebo dvojdimenzionální detektory. Desky jsou kompaktní velikosti a umožňují rychlé nasazení, bez nutnosti složitého nastavování. Pro měření je pouze nutné připojit PSD a + 15V zdroj.

Detailní informace na stránkách dodavatele


  • psd-polohove-citlive-detektory
Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky