CCD

Odborný poradce sekce

CCD (Charged-Coupled Devices) jsou pevnolátkové obrazové senzory umožňující detekci slabých signálů s velmi dobrým S/N poměrem a velkým dynamickým rozsahem. V nabídce jsou také scientific grade CCD včetně unikátní back-thinned (BT-CCD) konstrukce s 90% kvantovou účinností (QE) . BT-CCD mají vysokou QE od blízkého IR až do VUV oblasti a dokonce mohou přímo detekovat X-ray záření s energiemi pod 0,5 keV. Front iluminated CCD mohou detekovat X-ray záření až do 10 keV a záření přes 100keV může být zobrazeno pomocí FOS (fiber optic scintillator).

CCD detektory se používají pro detekci slabých signálů jako je Ramanovská spektroskopie, mikroskopie, nedestruktivní inspekce a v lékařských aplikacích.

Detailní informace na stránkách dodavatele

TDI-CCD

Vlastnosti back-thinned TDI-CCD senzorů:

  • Vysoká citlivost od UV do IR oblasti
  • Vysokorychlostní kontinuální snímaní

Aplikace:

  • Sekvenční snímání rychle se pohybujících vzorků
  • Inspekce na výrobních linkách pro elektroniku
  • Inspekce polovodičů
  • Průtoková cytometrie

Detailní informace na stránkách dodavatele


  • ccd
Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky