Historie firmy

Firma LAO (Lasery a Aplikovaná Optika) působí na našem trhu od roku 1992 a za dobu svého působení získala s laserovými a optickými aplikacemi dlouholeté zkušenosti.

Důležité mezníky v historii společnosti

 • 1992 – vzniká společnost LAO s.r.o. se třemi zaměstnanci. Hlavní náplní byla výroba ochranných filtrů před počítačové monitory. Dále se soustřeďujeme na lasery a laserové show aplikace.
 • 1993 – přibíráme další aktivity jako prodej optomechanického hardwaru pro laboratoře a katalogové optiky. V oblasti laserů děláme na vývoji laserových gravírek. Počet zaměstnanců roste na 6 lidí.
 • 1994 – rozšiřujeme sortiment dodávaných produktů o detektory a detekční systémy. V červenci kupujeme optickou dílnu se starším vybavením a v listopadu už vyrábíme jednoduché optické elementy.
 • 1995 – stále více se soustřeďujeme na laserové aplikace, především do vědy. Začínáme naší spolupráci s významným výrobcem v této oblasti a to firmou Coherent. Sortiment produktů rozšiřujeme o přístrojové vybavení jako jsou světelné zdroje, monochromátory a spektrografy firmy Oriel a interferometry firmy Zygo.
 • 1996-7 – začínáme se zabývat laserovými průmyslovými aplikacemi, vyvíjíme řezací laserový systém a dále laserovou plotrovou značkovačku, oba systémy představujeme na výstavě Laser 1997 v Mnichově.
 • 1998 – je založena firma LAO – průmyslové systémy s.r.o., která přebírá aktivity původní společnosti. Nadále rozvíjíme činnosti v oblasti laserových průmyslových aplikací. Vědecké aplikace se formují do své ustálené podoby, nabízíme optiku, optomechaniku, lasery, detektory a měřící přístroje. V této sekci přibíráme do našeho sortimentu hrotové profiloměry firmy KLA-Tencor.
 • 2000 – vedle firmy LAO – průmyslové systémy s.r.o. vzniká z důvodu posílení služeb v oblasti servisu a dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu sesterská organizace LAO SERVIS, s.r.o.
 • 2004 – začínáme s vývojem laserové značkovačky LAO SHINE na bázi vláknového laseru. Kromě OEM verze připravujeme kompletní pracoviště v několika verzích.
 • 2005 – získáváme certifikaci ISO 9001-2001. V oblasti vědeckých aplikací rozšiřujeme sortiment měřicích zařízení o přístroje pro měření vlastností povrchů jako jsou elipsometry, reflektometry, nano a mikro tvrdoměry, AFM systémy a dále magnetometry pro materiálovou analýzu.
 • 2008 – prodáváme a převádíme vlastnické právo k našemu vláknovému laserovému propisovacímu systému SHINE Fibre firmě Megaflex, spol. s r.o. V sekci průmyslových aplikací se hodláme nadále věnovat výkonovým laserovým systémům. Počet zaměstnanců je aktuálně 10 lidí.
 • 2009 – k 1.1. převádíme veškeré aktivity firmy LAO SERVIS, s.r.o. (tj. zajišťování standardního i preventivního servisu, seřizování laserových zařízení, prodej a dodávky náhradních dílů, spotřebního materiálu a příslušenství pro údržbu) pod firmu LAO – průmyslové systémy, s.r.o. z důvodu zjednodušení a zpřehlednění administrativy, nejen naší vnitřní, ale zejména ve vztahu vůči Vám, našim klientům a obchodním partnerům.
 • 2010 – vyvíjíme 3D robotickou aplikaci – řezání / svařování
 • 2011 – kompletní robotická aplikace dle požadavků zákazníků – spolupráce se špičkovými firmami na komplexních technologických řešeních.
 • 2012 – vyvíjíme prototyp kompaktního laserového světelného nože, laser combiner na míru a zaměřovací laser pro epimery.
 • 2013 – obnovujeme Laserové Technologické Centrum (LTC), provádíme technologické zakázky, vyvíjíme vlastní technologii, přecházíme na nový informační systém a výrazně zlepšujeme služby zákazníkům.
 • 2014 – začínáme se angažovat v oblasti mikroskopických systémů a aplikací pro biochemii.

Vize do budoucnosti

Hlavní prioritou firmy bude vysoká kvalita ve smyslu činností jednotlivých pracovníků i výstupních produktů. Naším záměrem je i nadále zůstávat moderní a efektivně fungující firmou, ve které bude jasně definovaná struktura, odpovědnosti, pravomoci a procesy.

Budeme udržovat a posilovat naši pozici předního dodavatele laserů, laserových systémů a vědeckých přístrojů v České republice s efektivní podporou servisních činností a prodejem spotřebního materiálu a náhradních dílů.