• Vývoj ve firmě LAO - Laserový nůž a Laser Combiner
  • LAO INFO

Vývoj ve firmě LAO - Laserový nůž a Laser Combiner

20. 02. 2013 | Ing. Pavel Kořán | ReferenceProdukty

LAO letos slaví 20 let. Za tuto dobu jsme nasbírali hodně zkušeností a znalostí z oblasti fotoniky, laserové a přístrojové techniky. Ačkoliv nás většina z Vás zná zejména jako distributorskou firmu, v posledním roce jsme pracovali na projektech, kde se nejednalo pouze o dodávku komponent nebo systému, ale šlo návrh a sestavení kompletního zařízení, dle potřeb uživatele.

Jedná se o případy, kdy na trhu není komerčně dostupné zařízení nebo dostupný systém z určitého důvodu nevyhovuje. V takových případech jsme schopni zúročit naše zkušenosti a takový systém navrhnout a sestavit.

Jako příklad takového projektu se můžeme pochlubit dvěma systémy, které byly instalovány v letošním roce:

"Laserový nůž"

Ve spolupráci s EÚ FSI VUT Brno jsme vyvinuli a pro potřeby tohoto pracoviště jsme postavili systém pro generování světelné stěny – laserový nůž pro mobilní vizualizační a měřící systém. Systém je určen pro vizualizaci měření a proudění v kapalném a plynném prostředí a umožňuje zviditelnit rychlé děje v proudovém poli s 3D charakterem pomocí vnesených částic.

Základem je výkonný 2W kontinuální laser s vlnovou délkou 532 nm. Pro uvažované aplikace byla důležitá vysoká stabilita a kvalita svazku. Výstupní svazek je možné modulovat pro dosažení pulzního režimu a možností synchronizace s externími zařízeními jako je detekce apod.

Optický systém pro modelaci stěny (jednoduchý klín) umožňuje nastavovat geometrii stěny dle potřeb experimentu. Je možné kontinuálně měnit tloušťku světelné stěny, velikost vrcholového úhlu stěny a profil svazku.

Jedním ze základních požadavků byla mobilita systémy a s tím související relativní kompaktnost, robustnost a jednoduchost údržby.

"Laser Combiner"

Dalším vyvinutým a vyrobeným systémem byl Laser Combiner - laserový osvětlovací zdroj pro fluorescenční a konfokální mikroskopii. Systém kombinuje několik laserových zdrojů na různých vlnových délkách. Tento konkrétní systém byl osazen pěti lasery s vlnovými délkami 405, 488, 531, 561 a 640 nm, nicméně obecně je systém navržen tak, že počet laserů i jejich vlnové délky je možné volit dle konkrétní aplikace. Vlnové délky na výstupu lze kombinovat a velice rychle přepínat pomocí akusto-optického laditelného filtru (AOTF). Výstupní svazek je sveden do jednovidového optického vlákna, kterým je přiveden do mikroskopu.

Pro náš tým LAO byly oba projekty zajímavou výzvou a umožnily nám se posunout na vyšší úroveň, ve smyslu poskytovaných služeb a servisu. Rádi bychom v obdobných projektech pokračovali i v budoucnu a vyzíváme Vás tímto, aby jste se na nás klidně obraceli v případě nějakého nestandardního požadavku a firma LAO mohla být skutečně Vaším partnerem ve světe fotoniky.Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit