Ocean Optics

Web: www.oceanoptics.com/

Výrobce miniaturních vláknových spektrometrů, systémů pro Ramanovu spektroskopii a široké řady příslušenství


 • IDRaman mini IDRaman mini

  Přenosný analyzér pro Ramanovu spektroskopii, vhodný do terénu

  Detail

 • USB4000 USB4000

  Všestranný spektrometr, spektrální rozsah 200-1100 nm, 3648 bodový detektor

  Detail

 • USB2000+ USB2000+

  Programovatelná varianta spektrometru USB4000 s 2048 bodovým detektorem.

  Detail

 • HR4000 HR4000

  Spektrometr s rozlišením až 0,02nm, vhodný pro spektrální oblast 200-1100nm...

  Detail

 • Jaz Jaz

  Autonomní modulární spektroskopický systém

  Detail

 • Maya Maya

  S vysokou kvantovou činností, dynamickým rozsahem a vysokou citlivostí v UV

  Detail

 • NIRQuest NIRQuest

  Spektrometry řady NIRQuest jsou určeny pro měření v blízké infračervené oblasti ...

  Detail

 • ANIR ANIR

  Fourierův spektrometr pro IR a NIR

  Detail

 • NeoFox NeoFox

  Systém pro měření koncentrace kyslíku.

  Detail

 • NanoCalc NanoCalc

  Systém pro měření tloušťky tenkých vrstev na základě reflexe/transmise.

  Detail

 • SpecEl SpecEl

  Elipsometrický systém

  Detail

 • PlasCalc PlasCalc

  Systém pro monitorování a kontrolu plazmatu

  Detail

 • Torus Torus

  Spektrometr s konkávní difrakční mřížkou pro minimalizaci prarazitního světla....

  Detail

 • Cool Red Cool Red

  IR kompaktní světelný zdroj s vláknovým výstupem zářící na 1500°K, integrovaná z...

  Detail

 • PX-2 Pulsní lampa PX-2 Pulsní lampa

  UV kompaktní pulsní xenonová lampa s výstupem v rozsahu 220-750nm, výkon 9,9W...

  Detail

 • HPX-2 výkonná lampa HPX-2 výkonná lampa

  Výkonná xenonová lampa s výstupem v rozsahu 185-2200nm

  Detail

 • D-2000 UV lampa D-2000 UV lampa

  Deuteriová kompaktní lampa s vláknovým výstupem a rozsahem 190-400nm

  Detail

 • VIVO NIR lampa VIVO NIR lampa

  Wolfram halogenová lampa s vláknovým výstupem 360-2000nm

  Detail

 • LS-1 lampa LS-1 lampa

  Wolfram halogenová lampa s vláknovým výstupem 360-2500nm

  Detail

 • QE Pro QE Pro

  Citlivý spektrometr s TE chlazeným detektorem pro aplikace s nízkou úrovní signá...

  Detail

 • APEX 785 APEX 785

  Spektrometr pro Ramanovu spektroskopii

  Detail

 • Ventana Ventana

  Spektrometr pro Ramanovu spektroskopii

  Detail

 • Flame Flame

  Termálně stabilní vláknový spektrometr.

  Detail

 • IDRaman micro IDRaman micro

  Ramanův mikroskop s vynikající citlivostí

  Detail

 • Maya LSL Maya LSL

  Vysoce citlivý spektrometr s nízkým světelným rozptylem, 360-825 nm

  Detail

 • DH-mini DH-mini

  UV-VIS-NIR kompaktní světelný zdroj, vhodný pro OEM

  Detail

 • SERS substráty SERS substráty

  Zlaté a stříbrné SERS substráty.

  Detail