• sCMOS kamera Zyla pro fúzní reaktor
  • LAO INFO

sCMOS kamera Zyla pro fúzní reaktor

24. 10. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ProduktyOdborné články

V roce 2013 byla vyvinuta speciální diagnostická zobrazovací metoda IMSE (Imaging Motional Stark Effect) určená pro experimenty na ASDEX Upgrade fúzním reaktoru v Max-Planckově institutu fyziky plazmatu v Německu. Metoda jako taková vykazovala slibné výsledky, ale data z experimentu byla zatížena vysokým šumem a nedostatečným časovým rozlišením kamery.

Z řady komerčně dostupných kamer proto byla vybrána sCMOS kamera ZYLA-4.2-CL10, která splňovala vysoké nároky experimentální místnosti reaktoru jako jsou:

  • Silné vibrace
  • Silné a rychle proměnné magnetické pole B>50 mT
  • Silné gama a neutronové záření >107 cm-2s-1 14 MeV (gama) a 2.45 MeV (neutrony)
  • Elektromagnetické rušení z okolních vysokovýkonových zdrojů (6MW RF >30MHz)

Před koupí byla kamera zapůjčena a testována přímo v provozních podmínkách. Testy prokázaly, že bez krytí je schopna kamera zaznamenávat při okolním magnetickém poli až 40 mT, nad tuto hodnotu je třeba kameru chránit železným štítem. Elektromagnetické rušení a vibrace neměly na měření kamery žádný vliv. Velkou výhodou kamery je pak široká možnost nastavení expozice a  trigrování a extrémně rychlé snímání >3000 fps s rozlišením 2560 x 64 px. Kamera tak významně zlepšila časové rozlišení a poměr signálu k šumu získaných experimentálních dat.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit