• Nové modely optických 3D profilometrů
  • LAO INFO

Nové modely optických 3D profilometrů

11. 03. 2014 | Ing. Pavel Kořán | Produkty

Nová série 3D optických profilometrů NewView 8000 umožňuje velmi přesné nekontaktní měření různých topografií povrchů s výjimečnou přesností a opakovatelností. Profilometry jsou schopny měřit ploché, hladké, drsné, nakloněné a schodovité povrchy s rozsahem výšky profilu od <1 nm až po 20000 µm, přičemž rychlost měření nezávisí na typu zkoumaného povrchu.

Série NewView 8000 obsahuje dva modely NewView 8200 a NewView 8300, které se od sebe liší optickým zoomem, velikostí měřené plochy a rychlostí skenování. Vyšší model NewView 8300 má oproti nižšímu modelu NewView 8200 trojnásobný motorizovaný optický zoom, dovede měřit plochy v rozměrech 1024 x 1024, 512 x 512, 1024 x 160 a skenuje                                                                  povrch přibližně třikrát rychleji.

Oba dva modely jsou pak dodávány s komplexním softwarem, který umožňuje řízení profilometru, získávání a vyhodnocení naměřených dat. Software je schopen generovat interaktivní 3D mapy povrchu, poskytovat kvantitativní informace o topologii a vyhodnocovat překročení povolených odchylek od povolených výrobních standardů.

Následující tabulka srovnává základní parametry předešlé série NewView 7000 s novou sérií NewView 8000

 

NewView 7100

NewView 7300

NewView 8200

NewView 8300

Měřená plocha

640 x 480

640 x 480, 320 x 240, 160 x 120

1024 x 1024, 512 x 512

1024 x 1024, 512 x 512, 1024 x 160

Rychlost skenování

<26 µm/s

<135 µm/s

<34 µm/s

<96 µm/s

Přesnost měření výškového skoku

<0,75%

<0,75%

<0,8 %

<0,8%

Rozsah vertikálního skenu

150 µm piezo + 20 mm rozšířený sken

150 µm piezo + 20 mm rozšířený sken

150 µm piezo + 20 mm rozšířený sken

150 µm piezo + 20 mm rozšířený sken

Více informací o nové sérii profilometrů naleznete na NewView 8000.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit