• Nanointendace ve vysokých teplotách
  • LAO INFO

Nanointendace ve vysokých teplotách

18. 11. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ProduktyOdborné články

Při testování materiálu pro náročné aplikace je jednou z nejdůležitějších charakteristik tepelná závislost jeho vlastností. Například v leteckém průmyslu existuje celá odvětví, které se zabývá ochrannými vrstvami součástí, které jsou vystaveny teplotě vyšší než 400°C. Při vývoji nových materiálu je pak nezbytné provádět patřičné mechanické zkoušky při teplotách, které odpovídají reálným podmínkám, ve kterých bude součást používána.

Společnost Micro Materials se již více než deset let zabývá vývojem nano a mikro mechanických testovacích platforem pro testování v teplotách až 750°C. Systémy Micro Materials vynikají vyjímečnou termální stabilitou, která je pro správnou interpretaci a opakovatlenost testu neprosto nezbytná.

Funkce testovacího systému NanoTest je schematicky znázorněna na obrázku níže. Díky patentovanému horizontálnímu uspořádání nedochází k ovlivnění senzoru měření hloubky. Měření je tak spolehlivější a reprodukovatelné.

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o NanoTest naleznete na produktové stránce.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit