Miniaturní spektrometry

23. 01. 2015 | | Produkty

Spektroskopy z modelové řady STS se vyznačují velmi kompaktním uspořádáním, avšak i s rozměry 40 x 42 x 24 mm jsou schopny dosahovat výborného poměru signálu k šumu, termální stability a dobrého rozlišení ~1.5 nm FWHM.

STS jsou vhodné pro monitorování teplotní závislosti generované vlnové délky laserových diod nebo LED a právě díky svým malým rozměrům mohou být jednoduše integrovány do zpětnovazebních smyček. Spektrometry pokrývají svým rozsahem UV-VIS (200 - 800 nm) a NIR (650 - 1100 nm) oblasti a záření k nim může být přivedeno volným vzduchem nebo optickým vláknem.

Více informací o STS spektrometrech.

Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit