Magnetická hypertermie

25. 11. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ProduktyOdborné články

Hypertermie popisuje lokální nebo celkové přehřání lidské tkáně, které se používá při léčbě rakoviny. Magnetická hypertermie je pak speciální podobor, který k lokálnímu ohřevu využívá magnetické nanočástice v proměnlivém magnetickém poli.

Myšlenka selektivního ohřevu zasažených tkání pomocí magnetických nanočástic je momentálně předmětem biologického a lékařského výzkumu. K hypertermickým experimentům lze s výhodou využít systém DM100, který funguje systémem plug-and-play a kontroluje všechny parametry magnetického pole. Systém může být použit pro měřeni in vivo i in vitro a umožňuje mimo jiné studium distribuce léčiv. Více informací o D100 naleznete na produktové stránce.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit