• Jak efektivně vyrábět LGP (blu) panely
  • LAO INFO

Jak efektivně vyrábět LGP (blu) panely

10. 06. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ReferenceOdborné články

Co jsou LGP panely?

LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel se zadním podsvícením). Tato technologie představuje jeden ze způsobů, jak podsvítit displej u elektronických zařízení jako jsou například PC, TV nebo u reklamních panelů, ukazatelů apod. viz Obr. 1.

Moderní výrobní technologie je založena na použití laseru, který gravíruje speciálně generované série bodů a čar do struktury na povrchu panelu.

Obr. 1. Technologie podsvícení LGP

 

Princip LGP

Fyzikální princip LGP je založen na šíření světla transparentním materiálem, využívající totálního odrazu světla, za účelem homogenního podsvícení displeje. Vhodně zvoleným gravírováním ve formě bodů nebo čar na jedné ze stran LGP dojde k porušení fyzikálních podmínek totálního odrazu světla, což má za následek únik světla z materiálu a jeho následné homogenní podsvícení, viz Obr. 2. Obvykle se na výrobu panelů používá PMMA (akrylát) o tloušťce od 4mm.

Obr. 2. Princip podsvícení LGP v porovnání s totálním odrazem světla

Obr. 3. Princip LGP panelu + Struktura svítícího (např. reklamního) panelu

 

Technologie výroby LGP

Výrobní technologie LGP se v současnosti dělí do tří kategorií, tj. tisk, mechanické gravírování, laserové gravírování. Použití laseru patří mezi nejmodernější technologie výroby LGP což, byl také důvod pro vývoj laserových zařízení společností SEI Laser, jíž je společnost LAO průmyslové systémy s.r.o. výhradním zástupcem na trhu v ČR a SR.

 

Způsobů, jakými může být laserem vygravírována struktura LGP, je mnoho. Obecně se v praxi lze se setkat s následujícími způsoby:

  • Čáry orientované paralelně nebo kolmo vzhledem ke zdroji světla
  • Mřížka
  • Tečky

 

Obr. 4. Gravírované čáry a mřížka + tištěné tečky


Společnost SEI Laser vyvinula vlastní software (ICARO BLU) jenž generuje a řídí gravírování struktury, která kombinuje výše zmíněné tvary pro dosažení maximální homogenity osvětlení na celé ploše LGP. Tvary, a jejich umístění, jsou generovány v závislosti na umístění světelného zdroje (obvykle LED diod). Stejně tak je brán v úvahu i počet světelných zdrojů, obvykle vycházející z velikosti panelu.

 

Řešení společnosti SEI Laser:

Obr. 5. Gravírované tvary generované softwarem ICARO BLU

 

Odlišnosti ve výrobě LGP laserovou technologií

Protože naprostá většina tiskáren netiskne neprůhlednou bílou barvu, je na reklamních panelech na plochách bez jakéhokoliv zabarvení snadno viditelná struktura gravírovaných čar nebo bodů. Tato viditelná struktura má negativní dopad na celkovou kvalitu zobrazení na panelu, zvláště při pohledu z bližší vzdálenosti.

Obr. 6. Příklady nežádoucí viditelnosti struktur panelu

 

Technologie SEI eliminuje tyto nežádoucí jevy na reklamních panelech a zajišťuje tak jejich celkovou vysokou kvalitu.  Na obrázku č. 9 jsou části postav tištěné neprůhlednou bílou, kdežto pozadí je bez potisku.  To znamená, že významný dopad této technologie je nejenom na kvalitu, ale mohou být pro tyto účely použity i tiskárny bez možnosti tisku neprůhledné bílé.

Obr. 7. Příklad tištěné neprůhledné bílé barvy a pozadí panelu bez tisku při použití technologie SEI Laser.

 

Zmíněná technologie umožňuje vytvářet, kromě panelů s homogenním rozptylem světla, i panely s vyšší svítivostí pouze v žádoucích částech panelu. Výsledný efekt je zobrazen na obrázku č. 10 (intenzivně svítí pouze papoušek).

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Příklad panelů s řízenou svítivostí

 

Aplikace LGP a BLU panelů

  • Dekorace, reklamní panely

 

  • Osvětlení

Kvůli stále větším nárokům na nízkou spotřebu a ochranu životního prostředí jsou dosud používané typy osvětlení (např. neony) nahrazovány LED osvětlením. Tento typ osvětlení je výrazně úspornější a zároveň má vyšší životnost. Taktéž vyzařované světlo je příjemnější a rovnoměrnější.

Obvykle jsou  v LED svítidlech používány dvě vrstvy materiálu. Jednu vrstvu tvoří LGP panel rozptylující světlo vyzařované LED diodami a druhou (venkovní) vrstvu tvoří tenká difuzní folie, sloužící pro zakrytí tištěných nebo gravírovaných linek nebo tvarů. Tato difuzní vrstva však mírně tlumí celkovou svítivost panelu. Při použití technologie SEI nemusí být tato vrstva používána, neboť gravírované tvary na panelu jsou téměř neviditelné.

 

Zařízení pro efektivní výrobu LGP

Laserová zařízení SEI, vyvinutá pro precizní a efektivní výrobu LGP panelů přinášejí uživatelům maximální flexibilitu ve výrobě a ekonomiku provozu.

Díky softwaru ICARO BLU, speciálně vyvinutému pro výrobu těchto panelů, lze úspěšně použít i tloušťku materiálu 2mm (pro BLU), a výrazně tak redukovat pořizovací náklady na materiál. Velmi pohodlně lze při výrobě řídit homogenitu světla a svítivost panelů. Software samozřejmě umožňuje gravírovat obrázky, texty nebo loga do jakékoliv pozice na panelu, a vytvářet tak panely se svítícími logy, texty nebo obrazci. Proces výroby panelů je díky těmto zařízením až 10x efektivnější oproti jiným tradičním technologiím. Při produkci panelů až 38m²/hod., neporovnatelně vyšší kvalitě a maximální flexibilitě výroby se nákup a import hotových panelů stává ekonomicky nezajímavým.

 

Řada laserových zařízení pro výrobu LGP panelů:

 

Kompletní informace a videa k řadě laserových zařízení FLEXI BLU a MATRIX BLU


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit