• Cryostation pro špičkový výzkum
  • LAO INFO

Cryostation pro špičkový výzkum

30. 07. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ProduktyOdborné články

Cryostation od Montana Instruments je mimořádně flexibilní kryostatická stanice, kterou je možné aplikovat v širokém spektru experimentů. V nedávné době byla publikována tři měření, která využívají teplotního rozsahu a stability Cryostation.

Standfordský výzkumný tým využil Nanoscale Workstation pro studii nelineárních optických vlastností 2D polovodičový struktur, mezi které spadá například grafen a fosforín. Cílem studie bylo dosáhnout současně nízké nelinearity a dostatečné stability, která by umožnila využití materiálu pro zpracování signálu pouze optickou cestou. Nanoscale Workstation v tomto experimentu umožnila materiál jak zchladit na požadovanou teplotu, tak omezila vliv vibrací okolního prostředí na měření. Podrobnější informace naleznete v článku Nonlinear Optical Material Property Studies.

Vědci z Čínské akademie věd zase použili kryostanici pro výzkum InAs kvantových teček, které vystavili tlaku až 6.58 GPa a teplotě 4 K. Díky působení takto vysokého tlaku došlo k zvýšení energie zakázaného pásu struktury a k modrému posunu při fotoluminiscenci. Podrobnosti v článku Single-Photon Emission Studied in Quantum Dots at Extreme Pressures with Diamond Anvil Cells.

Skupina vědců z NIST, Gaithersburk využila kryostanici k experimentům interakce světla s hmotou v nanofotonických strukturách. Pro pokus využili speciálně zúžené optické vlákno a dlouhou teplotní stabilitu Cyostation. Díky uzavřenému systému kryostanice bylo možné vyzkoušet několik různých experimentů, které nebyly narušeny výměnou tekutého helia, která je nevyhnutelná u jiných systémů. Celý průběh experimentu najdete v Fiber Taper Waveguide Experiments Exploring Light Matter Interaction.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit