• Převod částí obchodního závodu Věda
  • LAO INFO

Převod částí obchodního závodu Věda

06. 08. 2016 | Ing. Pavel Kořán |

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že společnost LAO – průmyslové systémy, s.r.o., uzavřela společností OptiXs, s.r.o., smlouvu o koupi částí obchodního závodu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k části obchodního závodu Věda - „Záruční servisní a dokončovací závazky v oblasti vědeckých zakázek“.
Dnem účinnosti tohoto převodu, která nastala dne 13.7.2016, přecházejí na společnost OptiXs, s.r.o. veškeré závazky náležející k převedeným částem závodu, hlavně pak servisní záruční závazky. Převodem výše uvedených částí závodu dochází ke změně účastníků ve smlouvách uzavřených společností LAO – průmyslové systémy, s.r.o., kdy na její místo nastupuje společnost OptiXs, s.r.o. Ke změně obsahu uzavřených smluv přitom nedochází.

Ohledně plnění v rámci převáděné části obchodního závodu, dosud poskytovaných společností LAO – průmyslové systémy, s.r.o, se nadále obracejte na společnost OptiXs, s.r.o. Kontaktní údaje a informace naleznete na www.optixs.cz.

Děkujeme za naši dlouholetou spolupráci a součinnost při přebírání agendy společností OptiXs, s.r.o.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit