Podporujeme

Charita a jiná centra

Firma LAO podporuje následující aktivity, sdružení, osoby a centra jak finančně, tak zejména ale i morálně...


Československý časopis pro fyziku

Tradiční český a slovenský vědecko-populární fyzikální časopis vydávaný Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., který je určen nejen pro odbornou fyzikální veřejnost, ale i pro nefyziky. Již od šedesátých let hraje významnou osvětovou roli v naší fyzikální obci mj. překlady různých přehledových článků ze světových fyzikálních časopisů uvádějící nové či jinak význačné výsledky, biografiemi fyziků, různé aktuality, recenze a filozofickým pohledem. (sponzorské předplatné)

Více informací na stránkách www.cscasfyz.fzu.cz/


Open Society Fund - Fond Otakara Motejla

Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí. Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje o zvyšování tolerance ve společnosti. Mezi lety 1992 a 2011 rozdělila Nadace OSF přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů.

Více informací na stránkách http://www.osf.cz/


Baťova manažerská škola

Baťova manažerská škola je kurz, který Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pravidelně od roku 2010. Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. v období do roku 1939 a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách.Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe.

Více informací na stránkách http://www.batovaskola.cz/


Pražské Jaro

LAO - průmyslové systémy s.r.o. se každoročně aktivně zapojuje do podpory uměleckého festivalu Pražské jaro, jehož tradice sahá až do roku 1946. Cílem Pražského jara není vytvářet zisk, ale duchovní hodnoty. Důležitá je i umělecká nezávislost, kterou festivalu dává právě finanční podpora.

Více informací na stránkách http://www.prazskejaro.cz/


Barbora Bálková

Ve výtvarné práci se věnuje malbě, kresbě, asambláži, fotografii a práci s novými médii.

Více informací na stránkách www.barborabalkova.cz/


Kniha Tajemství života

LAO se spolupodílelo na vydání české verze jedinečné knihy, která odkrývá hluboké tajemství našeho života a otevírá nový způsob porozumění tomu, kdo jsme a kde se nacházíme. Kniha přináší nadčasové poselství, pramenící z tradiční moudrosti východní i západní kultury.

Více informací na stránkách http://www.zivotjetajemstvi.cz/


Centrum Nesměň

Cílem Centra Nesměň je vzdělávání člověka v oblasti jeho duševního, duchovního a fyzického rozvoje, rozvoj jeho harmonických vztahů k lidem, přírodě a Zemi, výchova k tzv. prostému způsobu života a podpora vzájemné tolerance mezi různými duchovními směry. Centrum Nesměň je proměnlivým společenstvím lidí různého věku, vyznání, osobní orientace a životních cest. Hlavní náplní činnosti Centra Nesměň je organizace seminářů, kurzů a tréninků (např. Holotropní dýchání, Sebepoznávání, Komunikace, Superlearning, Meditace). V těchto kurzech se učíme žít otevřeně, plně, radostně a vědomě teď a tady, uvědomujeme si své předsudky a stíny, získáváme větší důvěru a respekt v život, v sebe a v druhé lidi.

Více informací na stránkách www.centrum-nesmen.cz


Diabasis

Sdružení Diabasis je novou aktivitou nabízející služby lidem procházejicím psychospirituální krizí.

Více informací na stránkách www.diabasis.cz/