Dodavatelé

Aerotech

Web: www.aerotech.com

Společnost Aerotech se zabývá vývojem a výrobou velmi přesných polohovacích stolků a stanic pro průmyslové a věděcké použití, které splňují nejvyšší nároky současných aplikací. Kromě samostatných polohovacích stolků se Aerotech zabývá i celkovým řešením konkrétních průmyslových a věděckých aplikací, která vyžadují přesné polohování.

Zobrazit produkty Aerotech

Cryo Con

Web:

Společnost Cryogenic Control Systems Inc. (Cryo-con) vyrábí přesné kryogenní kontrolery jak pro laboratorní, tak pro průmyslové aplikace. Nabízí celou řadu řídících systémů, monitorů, senzorů a příslušenství pro kryogenní podmínky.

Zobrazit produkty Cryo Con

Hamamatsu

Web: www.hamamatsu.com/eu/en/index.html

Hamamatsu nabízí širokou škálu detektorů od head on fotonásobičů po kompaktní PMT senzory a polovodičové detektory typu Si, Si PIN, APD, GaAsP, GaP, Ge, InGeAs, PbS, PbSe, InAs, InsB, HgCdTe a pyroelektrické detekotry. V nabídce naleznete i diodové lineární senzory, polohově citlivé senzory, CCD a různé další měřící systémy.

Zobrazit produkty Hamamatsu

JK Lasers

Web: www.jklasers.com

Světový výrobce průmyslových laserů s inovativními výrobními řešeními pro lékařské přístroje, letecký a automobilový průmysl, elektroniku a polovodičovou výrobu s více než 40.-ti letou zkušeností.

Zobrazit produkty JK Lasers

Ocean Optics

Web: www.oceanoptics.com/

Výrobce miniaturních vláknových spektrometrů, systémů pro Ramanovu spektroskopii a široké řady příslušenství

Zobrazit produkty Ocean Optics

Amplification Technologies

Web: www.amplificationtechnologies.com/

Výrobce patentovaných DAPD (discrete amplification photon detector) fotonových detektorů, které lze použít v mnoha aplikacích jako levnější náhradu za fotonásobiče.

Zobrazit produkty Amplification Technologies

APE

Web: http://www.ape-berlin.de/

APE Angewandte Physik & Elektronik se specializuje na přístroje pro charakterizaci femtosekundových pulzů

Zobrazit produkty APE

Becker & Hickl

Web: www.becker-hickl.de

Společnost Becker & Hickl se zabývá časově korelovaným čítáním jednotlivých fotonů (time- correlated single photon counting TCSPC). Její TCSPC moduly jsou schopny vícedimenzionálního záznamu nejen závislosti počtu fotonů na čase signálové periody, ale také závislosti počtu fotonů na času experimentu, vlnové délce nebo prostorových souřadnicích. Becker & Hickl dodává čítací moduly pro FLIM pro mikroskopy Olympus, Zeiss a Leica.

Zobrazit produkty Becker & Hickl

Berkeley Nucleonics

Web: www.berkeleynucleonics.com/

Výrobce precizních elektronických přístrojů pro testování, měření a nukleární výzkum. Portfolio produktů zahrnuje signální / pulsní generátory, generátory zpoždění (DDG), multimetry a frekvenční čítače, detektory radiace (RIID).

Zobrazit produkty Berkeley Nucleonics

CryLaS

Web: http://www.crylas.de

CryLaS vyvíjí a vyrábí diodově čerpané pevnolátkové lasery pro UV, VIS a IR oblast spektra, které jsou vhodné pro věděcké a OEM aplikace v biotechnologiích, analytických metodách, snímání, senzorech a mikroobrábění. Lasery CryLaS vynikají svou stabilitou nízkým šumem, kompaktními rozměry a precizním zpracováním.

Zobrazit produkty CryLaS

CVI Melles Griot

Web: www.cvimellesgriot.com/

Výrobce vysoce kvalitních optických prvků jako jsou čočky, zrcadla, filtry, hranoly, děliče svazku, polarizační prvky a další. Výrobce se také zabývá výrobou plynových a pevnolátkových laserů.

Zobrazit produkty CVI Melles Griot

Elas

Web: http://www.e-lasers.com/

Elas vyrábí laserové pracovní stanice pro mikrobrábění, které jsou vybaveny nano, pico nebo femtosekundovými lasery

Zobrazit produkty Elas

Electrophysics

Web: www.electrophysics.com/

Výrobce zobrazovacích systémů a kamer pro infra-červenou inspekci, vědecké zobrazování a noční vidění. Systémy jsou pro infračervenou oblast spektra až do 14 mm. V nabídce jsou prohlížeče NIR záření, kamery pro NIR oblast spektra na bázi InGaAs plošného detektoru nebo vidiconové trubice, IR kamery řady PV320 pro detekci IR záření až do 14 mm, automatické zaměřovací systémy pro přesná měření a kontrolu, systémy pro noční vidění a focení a celá řada příslušenství k nabízeným produktům.

Zobrazit produkty Electrophysics

Hinds Instruments

Web: www.hindsinstruments.com/

Výrobce fotoelastických modulátorů a komponent vykazujích vysokou citlivost na PEM polarizaci. Toto umožňuje použití v široké škále aplikací zahrnujících měření optických vlastností (dvojlom, Stokesova polarimetrie, dichroismus, optická rotace ...), výzkum, metrologie a on-line sledování prostředí.

Zobrazit produkty Hinds Instruments

II-VI Infrared

Web: www.iiviinfrared.com/

Přední světový výrobce a OEM dodavatel spotřebního materiálu a kompletní optiky pro CO2, Nd:YAG a vláknové lasery: Spotřební materiál pro výkonné řezací CO2 lasery (řezací a fokusační čočky a trysky), čočky (asférické, cylindrické, plano-konvexní, menisky, s ultra nízkou absorpcí), skenovací f-theta čočky, adaptivní zrcadla (VRM), slučovače a děliče svazku, kolimátory a expandéry, speciální optika, reflektivní fázové retardéry, hranoly, elektro-optické modulátory, vlnové destičky, polarizátory, analyzátory, rezonátorová optika (zadní zrcadla, výstupní couplery, vlnově selektivní optika), destičky a okénka (AR vrstvy, Brewster, ochranná)

Zobrazit produkty II-VI Infrared

Imagine optics

Web: www.imagine-optic.com

Výrobce adaptivní optiky a unikátních detektorů na bázi Shack-Hartmann snímání vlnopolochy.

Zobrazit produkty Imagine optics

KLA Tencor

Web: www.kla-tencor.com/

Mechanické profiloměry, analyzátory kvality povrchů a tenkých vrstev.

Zobrazit produkty KLA Tencor

Klastech

Web: www.klastech.com/index.html

Výrobce kontinuálních jednofrekvenčních DPSS laserů s velmi nízkým šumem a difrakčně limitovaným svazkem s vlnovou délkou od UV do IR. Typické aplikace zahrnují: Raman spektroskopie, holografie, bio-fluorescence, metrologie a inspekce polovodičů.

Zobrazit produkty Klastech

Lasos

Web: www.lasos.com

Společnost poskytuje širokou nabídku He-Ne laserů, argonových vzduchem chlazených laserů, DPSS laserů a příslušenství včetně napájecích zdrojů a náhradních trubic. Výrobce poskytuje zákaznická řešení.

Zobrazit produkty Lasos

LTB Lasertechnik Berlin

Web: http://www.ltb-berlin.de/

Společnost se zabývá výrobou a vývojem krátko-pulzních laserů pro celé optické spektrum. Lasery jsou zváště vhodné pro spektroskopické aplikace a pro laserové měřící techniky

Zobrazit produkty LTB Lasertechnik Berlin

Rofin

Web: www.rofin.com

Výrobce laserů vhodných pro průmyslové aplikace jako je laserové řezání, značení a gravírování. Ucelené pracovní stanice pro konktrétní aplikace

Zobrazit produkty Rofin

Sios

Web: www.sios.de/

Výrobce stabilizovaných HeNe laserů, interferometrů vysoce přesné pro odměřování vzdáleností a dalších odvozených veličin

Zobrazit produkty Sios

Spetec

Web: http://www.spetec.de/

Výrobce modulárních boxů pro laminární proudění a čisté prostředí

Zobrazit produkty Spetec

SphereOptics

Web: www.sphereoptics.com/

Výrobce a designer přesných standardů a zákaznických produktů pro radiometrii a fotometrii. Nabídka: Integrační sféry, systémy a přístroje pro měření osvětlení, difůzní odrazné materiály a standardy. Využití je v průmyslových oblastech - letectví, automotive, elektronické zobrazování, laserové diody, LED, osvětlení, zobrazování v medicíně a optice.

Zobrazit produkty SphereOptics

Stӓubli

Web: www.staubli.cz

Společnost Stäubli těží z více než 120 let zkušeností ve vývoji a výrobě textilních strojů, rychlospojek a průmyslových robotů. Díky kompletní výrobní řadě je schopna nabídnout řešení pro všechna průmyslová odvětví i do těch nejnáročnějších aplikací, včetně vlhkých prostředí nebo naopak sterilních procesů. To vše doplňuje ucelený softwarový balíček pro vývoj robotových aplikací a ovládání i údržbu robotů.

Zobrazit produkty Stӓubli

SYNRAD

Web: http://www.synrad.com

Synrad vyrábí CO2 lasery pro průmyslové aplikace. Tyto lasery jsou vhodné pro integraci do pracovních stanic a robotických systémů, které jsou určeny pro laserové řezání, gravírvování a značení.

Zobrazit produkty SYNRAD

TEM Messtechnik

Web: http://www.tem-messtechnik.de/EN/index.htm

Společnost TEM Messtechnik se zabývá vývojem elektronických zařízení, analogových a digitálních řešení, OEM desek a modulárních systému v oblastech jako je laserová elektronika, laserová stabilizace, optické měření, automatizace a regulační technika.

Zobrazit produkty TEM Messtechnik

TMT spol. s.r.o.

Web: www.tmt.cz/website/intro/

Firma TMT vyrábí a dodává transportní, manipulační a dopravníkovou techniku, vhodnou pro profesionální dopravu sypkých a kusových materiálů ve všech průmyslových odvětvích a oborech

Zobrazit produkty TMT spol. s.r.o.

Ultrafast Systems LLC

Web: www.ultrafastsystems.com/

Firma Ultrafast Systems se specializuje na design a výrobu femtosekundových (fs) a nanosekundových (ns) spektrometrů pro časově rozlišitelnou spektroskopii. Zejména se zaměřením pro časově rozlišitelné absorpční a emisní meření.

Zobrazit produkty Ultrafast Systems LLC

Univet

Web: www.univet.it/

Výrobce certifikovaných ochranných pomůcek nejen proti laserovému záření - ochranné laserové brýle, ochranná skla a okénka, osobní ochranné pomůcky...

Zobrazit produkty Univet