Magnetické a cryo systémy

Pro měření fyzikálních vlastností vzorků až při kryogenních teplotách a velkém magnetickém poli je možné použít některý z následujících magnetometrů.  Převážně se jedná o modulární systémy (MPMS 3, PPMS), které již obsahují nebo je možné je doplnit řadou příslušenství, jako jsou například vysokotlaké cely a skenovaní mikroskopické sondy. Některé magnetometry jsou schopny měřit při kryogenních podmínkách, aniž by vyžadovali chlazení tekutým heliem nebo dusíkem (PPMS-DynaCool, Versal Lab). Pro systémy, které naopak kryogenní kapaliny vyžadují, lze použít efektivní zkapalňovač helia. K charekterizaci koloidů a ferrofluidů jse možné použít systém magnetické hypertermie.