• Webinář o vizualizaci buněčné signalizace
  • LAO INFO

Webinář o vizualizaci buněčné signalizace

27. 03. 2014 | Ing. Pavel Kořán | Výstavy a konference

16. dubna v 16:00 GMT bychom Vás rádi pozvali na online webinář, na kterém budou představeny nejnovější trendy v oblasti vizualizace buněčné signalizace. Hlavním tématem webináře bude vizualizace časové změny koncentrace mezibuněčných iontů, která vede k pochopení komunikace mezi buněčnými systémy. Odhalení způsobu, jakým buňky mezi sebou komunikují, je pak zásadní pro pochopení takových dějů, jako je kontrakce svalů nebo přenesení nervového signálu. Na webináři budou probírány nejnovější techniky zobrazení komunikace buněk pomocí speciálních fluorescenčních barviv a pokročilé mikroskopické techniky pro pozorování signalizačních iontů.

Účastníci webináře se dovědí

 

  • Nejnovější metodické postupy pro zobrazení signalizačních iontů
  • Současné techniky sledování změn koncentrace iontů, a to s důrazem na ionty vápníku
  • Jak aplikovat nejnovější technologie v laboratoři

 

Přednášky na webináři budou prezentovat Colin Coates, Ph.D, Andor Technology, C. Peter Bengtson Ph.D. University of Heidelerg a Mark Hollywood Ph.D. Dundalk Institute of Technology, Dundalk. Účastníci budou mít možnost klást online dotazy přednášejícím.

Registrovat na webinář se můžete prostřednictvím stránek Registrace


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit