• Seriál na téma lasery - úvod
  • LAO INFO

Seriál na téma lasery - úvod

19. 02. 2013 | Ing. Pavel Kořán | Laserový seriálOdborné články

Vážení přátelé, technici, technologové, manageři, stávající i potencionální uživatelé laserů, v neposlední řadě studenti a doktorandi,

V minulém roce oslavil LASER padesáté výročí svého narození. V odborných i populárně-naučných periodikách se tím pádem nemohlo neodrazit zvýšeným počtem článků na toto téma. V ČR navíc proběhla odborná konference  LASER 50 pořádaná Ústavem Přístrojové Techniky AV ČR. Poprvé se zde setkali čeští technici a vědečtí pracovníci z různých oborů, kteří mají co dočinění s fenoménem nazývaný  LASER a to jak v širších souvislostech: Historií, principy, unikátními aplikacemi, tak i s ohledem na poslední konkrétní současné aplikace, globální vývoj a trendy.

V různých periodikách se taktéž objevovaly a objevují články na toto téma, s poukázáním na nové typy laserových systémů, aplikace a obecný vývoj v této oblasti. Ne vždy jsou tyto informace přesné a objektivní, i vlastní terminologie je dost často zmatečná ( Např. kotoučový laser versus diskový) , resp. zmiňují jen úzkou oblast vývoje bez pochopení vlastní podstaty a principů, a to ve vší úctě k autorům publikovaných článků. Dost často se jedná jen o doslovné překlady firemních presentací různých výrobců.

Časopis Technik vám tedy společně s firmou LAO nabízí ucelený seriál z oblasti laserových systémů a aplikací, který bude sledovat linii od obecného ke konkrétnímu.

Stručný obsah seriálu

V prvním čísle začneme teorií – základní princip laseru a jejich dělení.

V dalších dílech se pak budeme podrobněji věnovat hlavním typům průmyslových laserů, rozebereme jejich principy a zmíníme výhody a nevýhody pro různé průmyslové aplikace.

Dále budou podrobněji popsány technologie laserového řezání, , značení, kalení, nanášení, atd. Osvětlíme principy samotných technologií. A to i s ohledem na použitelnost jednotlivých typů laserů pro konkrétní aplikace.

Podrobněji také zmíníme možnosti laserových optických systémů, tzn. jak dovést laserový paprsek od vlastního laserového zdroje k samotnému obrobku, a to pro různé typy průmyslových laserů.

Dotkneme se i problému metrologických aplikací/systémů využívajících laser pro měření různých fyzikálních veličin.

V předposledním článku tohoto seriálu se zaměříme na veškeré souvislosti ohledně laserové bezpečnosti a příslušných norem.

V posledním díle vás budeme informovat o unikátních laserových aplikacích s použitím speciálních typů laserů, takzvaných UF (Ultra Fast) laserů s velmi krátkou délkou pulsu (fs a ps).

Publikováno: 14.3.2011
Ing. Pavel Kořán, koran@lao.czKategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit