• Měřák výkonu laserového svazku s vysokou vzorkovací frekvencí
  • LAO INFO

Měřák výkonu laserového svazku s vysokou vzorkovací frekvencí

27. 03. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ProduktyOdborné články

Coherent představil nový měřák výkonu laserového svazku LabMax-Pro SSIM, který plně využívá možností měřících hlaviček s rychlou odezvou PowerMax-Pro. Doposud všechny měřáky Coherentu byly schopny vzorkovat měření s maximální frekvencí 10 Hz, nová technologie měřících hlav PowerMax-Pro však umožňuje dosahovat mnohem vyšší vzorkovací frekvence, a proto bylo nutné vyvinout zcela nový typ vyhodnocovací jednotky.

LabMax-Pro SSIM vychází z osvědčeného modelu LabMax, který rozšiřuje o dva nové vzorkovací módy. V tzv. vysokorychlostním režimu je nový měřák schopen vzorkovat s frekvencí až 20kHz a v snapshot módu dokonce s frekvencí až 156 kHz, což je více než tisíckrát rychleji než předchozí modely měřáku. Díky takto rychlému vzorkování je možné přímo měřit profil dlouhých pulzů, aniž by bylo nutné utlumit laserový svazek.

Více informací o měřáku a diagnostice laserového svazku naleznete na stránce LabMax-Pro SSIM.

Aplikace

Vysokorychlostní mód (20 kHz vzorkování)

Ve vysokorychlostním měřícím režimu je možné dosáhnout vzorkovací frekvence až 20 kHz, která je zvláště vhodná pro měření pulsů lékařských laserů a laserů pro mikrosváření s modulační frekvencí až 2 kHz. Na snímku níže je pak zachyceno měření 4ms pulsu.

Snapshot mód (vzorkování 156 kHz)

V tomto režimu měřák vyhodnocuje 350 ms dávku dat, kterou vzorkuje s frekvencí 156 kHz. Tento mód je tak vhodný k měření okamžitému průběhu výkonu komerčních řezacích a vrtacích laserů. Snapshot mód je zvláště vhodný pro měření pulsů delších než ~100 μs modulovaných až do frekvence 10 kHz. Měřit je možné i kratší pulsy, avšak měření může být zatíženo větším zkreslením. Na snímku níže je zachyceno měření 240 μs a 100 μs dlouhého pulsu CO2 laseru.

Snímek z měření ve snapshot módu měřáku

Standardní mód (10 Hz)

LabMax-Pro SSIM umožňuje, jako všechny předchozí měřáky Coherentu, měřit s vzorkovací frekvencí 10 Hz. V tomto módu je v kombinaci s měřící hlavou PowerMax-Pro možné měřit okamžitý výkon vysoce výkonných laserů. Snímek níže zachycuje srovnání měření průběhu výkonu při měření se standardní termočlánkovou hlavou a měřící hlavou PowerMax-Pro. Obě dvě měření byla zachycena v standardním módu měřáku LabMax-Pro SSIM.

Srovnání měření s měřící hlavou PowerMax-Pro a standardní termočlánkovou hlavou

Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit