• Kryostat Cryostation – nové možnosti
  • LAO INFO

Kryostat Cryostation – nové možnosti

19. 02. 2013 | Ing. Jakub Ryba | Produkty

Kryokomora Cryostation od firmy Montana Instruments je optický heliový kryostat s uzavřeným cyklem. Mezi jeho hlavní přednosti patří kromě nízké úrovně vibrací (menší než 5nm), vysoké teplotní stability (10mK) a jednoduchosti obsluhy (plně automatizovaný, jednoduchý přístup do vzorkového prostoru, možnost LabView softwarového rozhranní atd.). Díky těmto vlastnostem se jedná pro širokou škálu aplikací a výrobce vyvinul celou řadu dalších rozšíření, které dále rozšiřují oblast možného využití:

Elektrická měření

Jelikož jsou elektrická měření či integrace elektrických komponent do vzorku považována za standard je již základní konfigurace kryostatu vybavena 29 různými elektrickými průchodkami.

Vysokofrekvenční měření

Pro vysokofrekvenční měření je dostupná koaxiální propustka.

Optická měření

Pět optických přístupových portů může být případně nahrazeno opto-vláknovými vstupy.

Krátká pracovní vzdálenost

Pro možné využití kryostatu v mikroskopii je možné zkrátit pracovní vzdálenost mezi vzorkem a objektivem pod 1 mm. Jelikož v tomto případě je vzorek umístěn v blízkosti optického okénka, které má z tohoto důvodu limitovanou tloušťku, zvýší se základní dosažitelná teplota na 4 K.

Invertovaný mikroskop

Pro spojení s invertovaným mikroskopem může být systém vybaven šestým okénkem na spodku komory. Cryokomora pak může být umístěna pomocí držáku na optickém stole.

Magnetometrie

Pro magnetometrická měření může být komora vybavena elektro- nebo permanentním magnetem. Systém umožňuje jak dipólové tak i čtyřpólové uspořádání. Komora vzorku je vyrobena z ne-feromagnetického materiálu a nemá rušivý vliv na magnetické pole.

Dvoukomorová varianta

Toto rozšíření umožňuje rozdělit prostor vzorkové komory na vnější a vnitřní část. Vnější část je konstantně vakuována a chlazena a vnitřní část může být vyplněna plynem. Toto rozšíření umožňuje rychlo výměnu vzorků v komoře (vzorky jsou uchovávány v transportním plynu, tlak ve vzorkovém prostoru komoru může být kontrolován a komora se nemusí plně ohřívat a chladit).

Nano polohování

Soustava polohovacích systémů umožňuje pohyb vzorku v rámci prostoru komory. Systém je možno vybavit lineárními i rotačními polohovacími stolky. Tato možnost je vhodná zejména pro mikroskopické aplikace, kdy je možno měřit více vzorku v reflexním nebo transmisním uspořádání. Polohovací systém zvýší úroveň vibrací na cca menší než 10 nm.

Adaptéry pro FTIR spektrografy

Cryostation může být přímo připojena k FTIR spektrografu přes elastický měch.

Zvětšení vzorkového prostoru

Jelikož je komora vzorku oddělena od chladící hlavy je možno jednoduše provádět modifikace. Jednou z možností je například tzv. “tower design”, kdy je prostor vzorku zvýšen směrem nahoru. To umožňuje osadit systém 50 mm porty místo standardních 30 mm.

Prostorové uspořádání

Vzdálenost mezi komorou vzorku a chladící hlavou může prodloužena až na 8“. Tímto je k dispozici více místa nad komorou pro další aparaturu. Jelikož je komora chlazené induktivně, zvýší se základní dosažitelná teplota s tímto rozšířením na 4 K.

Naše nabídka Kyrostatů

Na stránkách výrobce naleznete další informace a videozáznam


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit