• Instalace systému Panel Profiler pro bezkontaktní měření tloušťky
 • LAO INFO

Instalace systému Panel Profiler pro bezkontaktní měření tloušťky

07. 01. 2014 | Ing. Pavel Kořán | ReferenceProduktyOdborné články

Panel Profiler –základní schémaSpolečnost LAO průmyslové systémy s.r.o., jako kompetentní dodavatel laserových průmyslových systémů, instalovala v listopadu 2013 v technologickém centru Klastru českých nábytkářů v Lukavci měřící systém Panel Profiler pro bezkontaktní měření tloušťky od švédské společnosti LIMAB .

Společnost LIMAB je po více než 30 let přední světovou firmou v bezkontaktním měření pro různé průmyslové aplikace. Panel Profiler je v současnosti instalován ve více než 100 výrobních linkách po celém světě, zahrnující jak malé, tak i velké výrobní společnosti. Panel Profiler je systém, který dokáže měřit všechny typy panelů jako například dřevotříska MDF, dřevolaminátová deska HDF, OSB deska, dýha, překližka atd. Systém může být použit na několika místech výrobního procesu, tj. po lisování, před nebo po broušení, nebo v rámci dalších dokončovacích operací.

LIMAB Panel Profiler je prvotřídní laserový systém pro bezkontaktní měření tloušťky všech typů dřevěných desek nebo tabulí a to při přesnosti měření ±0,03mm, bez ohledu na vibrace měřených desek. Systém při měření poskytuje on-line informace o měřených veličinách, což výrazně pomáhá zvýšit kvalitu a efektivitu výroby. Veškerá data jsou samozřejmě archivována. Standardní dovedností je indikace a archivace alarmů překročených tolerancí, archivace chybových hlášení, knihoven, reportů, nebo třídění dle názvů zakázek, výrobních dávek, apod. Dnes již neodmyslitelnou součástí podobných instalací je možnost vzdálené diagnostiky, případně servisu.

Hlavní výhody bezkontaktního měření:

 • Vysoká přesnost ± 0,03mm – bez ohledu na vibrace měřených desek
 • Měření laserem = odpadá údržba opotřebených částí měřidel
 • Bezkontaktní měření = na výrobku nejsou žádné stopy po měření
 • Vysoká rychlost měření = on-line data
 • Vhodné pro všechny typy desek na bázi dřeva
 • Možnost automaticky vyřadit vadné desky

Panel Profiler zobrazuje, mimo jiné, tato data:

 • 2D graf tloušťky desky pro každou měřící dráhu (možno až 21 drah) s indikátory tolerancí
 • 3D graf tloušťky desky s barevně rozlišenými indikátory tolerancí
 • Půdorysné zobrazení tloušťek desky v celé ploše s barevně rozlišenými indikátory tolerancí
 • Graf příčného profilu
 • Číselné zobrazení průměrných, minimálních a maximálních hodnot každé měřící dráhy
 • Graf zobrazující minimální a maximální hodnoty v čase a indikátory tolerancí
 • Graf zobrazující průměrné hodnoty v čase a indikátory tolerancí
 • Alarmy překročení tolerance
 • Indikátory stavu laseru, úrovně prašnosti a kvality měření

Příklady obrazovek přímo z instalace:


Popis instalovaného systému Panel Profiler

 Panel Profiler –technologické centrum LukavecInstalovaný systém měří, v souladu se zadáním uživatele, hodnoty v jedné měřící linii mezi bruskami a ve 3 měřících liniích po broušení. Maximální šířka měřených desek je 2070mm, max. délka 10m. Systém zobrazuje příčný a podélný profil desek, indikuje překročené hodnoty tolerancí a následně signály pro automatické vyřazení vadných desek z linky. Součástí jsou samozřejmě všechny softwarové dovednosti uvedené výše.

Měřící čidla jsou chráněna proti znečištění přiváděným vzduchem. Systém automaticky kontroluje a zobrazuje znečištění čidel.

Závěrem lze konstatovat, že instalovaný systém Panel Profiler znamená pro uživatele významný technologický posun. Již od prvních okamžiků provozu přinesl uživateli dokonalý přehled o parametrech jeho produktů a umožnil mu tvorbu přehledných statistik a výrobních reportů. To vše při vysoké přesnosti měření.

 


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit