• Imaris pro výzkum kmenových buněk
  • LAO INFO

Imaris pro výzkum kmenových buněk

03. 03. 2014 | Ing. Pavel Kořán | Produkty

Díky kombinaci rychlosti, preciznosti a jednoduchosti ovládání, nabízí Imaris kompletní sadu funkcí pro interpretaci buněčných a molekulárních dějů odhalených pomocí mikroskopie.

Imaris poskytuje prokazatelné výsledky jako nástroj výzkumu kmenových buněk a regenerativní medicíny. Vědci často využívají funkce Imaris jako sledování drah částic, buněk a vláken (FilamentTracer) a multidimenzionální generátor výzkumných grafů a modelů (Vantage).

ImarisCell poskytuje automatizované metody k identifikaci, segmentaci, sledování drah, klasifikaci buňky, jádra a vezikulárních objektů ve 2D a 3D časově rozlišených obrazech. Interaktivní průvodce tvorbou buňky v tomto modulu byl vytvořen a strukturován tak, aby zadal specifické biologicky významné omezení, které je relevantní pro analýzu sledování drah pohybů. První část průvodce detekuje segmenty a klasifikuje relevantní buněčné a sub-buněčné komponenty. V dalším kroku poskytne nástroje pro sledování nově vytvořených objektů představujících buňku, jádro a vezikuly. Detailnější infromace o softwaru Imaris a jeho rozšíření naleznete v sekci mikroskopické systémy na produktové stránce ImarisImaris doplňky.

Imaris jako nástroj Vašeho výzkumu:

Vlastnosti kmenových buněk

Vlastnosti Imaris

Vně a vnitrobuněčné děje během buněčného dělení a diferenciace

Použijte ImarisCell pro detekci organel. Automaticky či interaktivně vyznačte subpopulace v závislosti na jednom či více z měřených parametrů

Analýza pohybu buněk, organel a částic

Použijte povrchy („Surfaces“), body („Spots“) či ImarisCell k detekci zkoumaných vlastností a poté sledujte jejich pohyb pomocí ImarisTrack

Nalezněte jedinečné vlastnosti odlišných buněčných morfologií a srovnejte je navzájem

Použijte ImarisVantage k vytvoření objevných interaktivních modelů a grafů. Kterýkoliv ze stovek počítaných parametrů může být použit ke tvorbě modelu (x, y, z, barva a měřítko)

Analyzujte relativní pozice a pohyby dvou typů buněk ve 3D časosběrných sekvencích

Využijte funkcí Imaris XT ke změření vzdáleností mezi objekty v každém okamžiku

Pozorujte jádra a pozice proteinů uvnitř buněk během buněčného dělení

Využijte kombinovaného renderování (povrch a objem) spolu s ořezovou rovinou k odhalení skrytých struktur

Vaskulogeneze, angiogeneze a lymfangiogeneze

Použijte FilamentTracer k detekci krevních a lymfatických sítí. Zjistěte délku, průměr a křivolakost segmentů stejně jako komplexnost sítí a struktur

Ukázky snímků zpracovaných softwarem Imaris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoukázka obrazu zpracovaného softwarem Imaris.


Kategorie

Archiv newsletterů LAO Info RSS

LAO newsletter

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER

LAO Science Info - 2/2015

Zobrazit