PbS a PbSe detektory

Odborný poradce sekce

PbS a PbSe detektory jsou fotovodivé senzory jejichž odpor se snižuje s rostoucí intenzitou dopadajícího IR záření. Mohou pracovat při pokojové teplotě nebo chlazené termoelektrickým článkem.

PbS senzor

  • Spektrální oblast 1.3 µm až 3.2 µm
  • Maximální citlivost kolem 2.2 µm.
  • Aktivní plocha až 5 x 5 mm

PbSe senzor

  • Spektrální oblast 1.3 µm do 5.2 µm
  • Maximální citlivost kolem 4.2 µm
  • Aktivní plocha až 5 x 5 mm

Oba typy detektorů PbS i PbSe se používají v pyrometrech pro měření teploty, detektorech ohně, při detekci plynů a dalších analytických přístrojích využívajících střední IR pásmo.

Přehledné dělení PbS a PbSe senzorů podle vlnové délky.

Výrobce

Hamamatsu nabízí širokou škálu detektorů od head on fotonásobičů po kompaktní PMT senzory a polovodičové detektory typu Si, Si PIN, APD, GaAsP, GaP, Ge, InGeAs, PbS, PbSe, InAs, InsB, HgCdTe a pyroelektrické detekotry. V nabídce naleznete i diodové lineární senzory, polohově citlivé senzory, CCD a různé další měřící systémy. Více o Hamamatsu


  • pbs-pbse
Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky