MCT detektory

Odborný poradce sekce

MCT (HgCdTe) jsou fotovodivé detektory, jejichž odpor se snižuje s rostoucí intenzitou dopadajícího IR záření. Spektrální odezva detektoru může být přizpůsobena změnou stechiometrických koeficientů jednotlivých prvků tvořících detektor.

Charakteristika MCT detektorů

 

  • Spektrální rozsah v rozmezí od 5.5 µm po 22 µm v závislosti na modelu
  • Maximální citlivost 3.6 µm až 17 µm v závislosti na modelu

 

Podrobné dělení MCT detektorů podle vlnové délky.

Výrobce

Hamamatsu nabízí širokou škálu detektorů od head on fotonásobičů po kompaktní PMT senzory a polovodičové detektory typu Si, Si PIN, APD, GaAsP, GaP, Ge, InGeAs, PbS, PbSe, InAs, InsB, HgCdTe a pyroelektrické detekotry. V nabídce naleznete i diodové lineární senzory, polohově citlivé senzory, CCD a různé další měřící systémy. Více o Hamamatsu


  • mct
Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky