Planar laser-inducted fluorescence (PLIF)

Odborný poradce sekce

Planar laser-inducted fluorescence (PLIF) je optická diagnostická metoda, kterou je možné použít pro měření koncentrace a teploty vzorku, ale také pro určení rychlosti proudění a rozložení tlaku ve zkoumaném objemu.

Během měření se do vzorku přimíchají speciální fluorescenční částice, o kterých se předpokládá, že neovlivňují dynamické procesy měření. Vzorek je pak při měření osvětlen úzkým svazkem laseru, jehož vlnová délka je volena tak, aby excitovala testovací částice a vyvolala v nich fluorescenci. Světlo vyzářené fluoreskujícími částicemi je zachyceno digitální kamerou a analyzováno speciálním softwarem.

Typická PLIF měřící sestava se tedy skládá z laserového světelného zdroje, sférických a cylindrických čoček, které laserový svazek transformují do úzké světelné stopy, fluorescenčních částic a CCD nebo CMOS kamery. Metoda je schopna dosáhnout časového rozlišení v řádu nanosekund a prostorového rozlišení lepšího než 1 mm.

Technika PLIF je vhodná k diagnostice spalovacího procesu, studiu distribuce hmoty a tepelného proudění a pro detailní měření mísení látek.

 

Související produkty


MAPA VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH PROJEKTŮMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky