Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA)

Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) umožňuje zároveň měřit jak velikost, tak rychlost a koncentraci sférických částic. Typicky se PDPA používá k analýze trysek tekutých sprejů, bublin a pevnolátkových částic. Simultánní měření velikosti a rychlosti poskytuje unikátní korelační vztahy mezi těmito veličinami, které by se separátně měřily velmi obtížně.

Pro určení rychlosti částic využívá PDPA, podobně jako LDV (Laser Doppler Velocimeter), Dopplerův efekt, podle kterého je změna vlnové délky světla odraženého od pohybující se částice úměrná její relativní rychlosti vůči detektoru.

Během měření se pohybující částice osvětlí laserovým svazkem a Dopplerovsky posunutá frekvence se vypočítá z interferenčního obrazce, který vznikne interakcí osvětlení a odraženého svazku od částice. Z prostorového rozložení detekovaných interferenčních proužků je pak možné určit průměr měřené částice. Metoda měření pomocí PDPA není přímo závislá na intenzitě detekovaného světla, a tedy není ovlivněna absorbcí nebo rozptylem osvětlujícího laserového svazku, který nastává při měření hustých prostředích a při analýze spalovacích procesů.

Typická sestava pro PDPA se skládá z pevnolátkového laseru, ostřící optiky, fotodetektoru a vyhodnocovacího softwaru.Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky