Optická koherentní tomografie

Odborný poradce sekce

Optická koherentní tomografie (OCT)

Optická koherentní tomografie je rychle se rozvíjející metoda neinvazivní analýzy pevných látek, kterou lze využít i k in-vivo analýze živých tkání. Metodu je možné přirovnat k optickému analogu ultrazvukového vyšetření, kde jsou zvukové vlny nahrazeny optickými. Zkrácením vlnových délek však získáme obraz s vyšším rozlišením. Kromě analýzy biologického materiálu je možné OCT využít i k analýze pevných látek, například při kontrole struktury tablet ve farmaceutickém průmyslu.

In-vivo analýza biologického materiálu

Vlnové délky pro OCT je nutné volit s ohledem na jejich průnik tkání, auto fluorescenční vlastnosti vzorku a optický rozptyl. Pro diagnostické a terapeutické účely se využívají vlnové délky v rozsahu od 700 do 1300 nm. Vzhledem k tomu, že rozlišení OCT obrazu roste s rostoucí šířkou spektrálního pásu zdroje, je v mnoha klinických aplikacích možné použít jako zdroj záření luminiscenční diody. Jejich spektrální šířka je však omezená a pro její rozšíření je nutné konstruovat složité kaskádové systémy, ve kterých navíc není spektrální průběh zdroje hladký. Dalším možným zdrojem pro OCT je femtosekundový laser, který je však drahý a náročný na provoz. Jako ideální řešení pro optickou koherentní tomografii se tedy nabízí širokospektrální laser s filtrací pro gaussovský průběh spektra.

 

Využití superkontinuálního laseru pro optickou koherentní tomografii

I když výzkum v oblasti laserových zdrojů stále probíhá, ukazuje se, že superkontinuální laser představuje pro OCT flexibilní technologii spojenou s vyšším rozlišením snímání při menších nákladech na její provoz.

Možná aplikace superkontinua v OCT byla již demonstrována při neinvazivním testování produktů farmaceutického průmyslu a kontrole zemědělských plodin. Výhodou superkontinua je jeho možné využití pro tzv. dual-band OCT, kde díky širokospektrální povaze může být vlnová délka například 800 nm využita ke zvýšení úhlového rozlišení a vlnová délka 1300 nm pro zvýšení hloubky penetrace vzorkem.

Související produktyMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky