Laser Doppler Velocimetry (LDV)

Odborný poradce sekce

Laser Doppler Velocimetry (LDV) umožňuje měřit všechny tři složky okamžité rychlosti proudících částic. Jedná se o nedestruktivní metodu, při které jsou pohybující se částice osvětleny laserovým svazkem a z analýzy Dopplerova efektu je vypočtena jejich rychlost.

Podle Dopplerova efektu je změna vlnové délky světla odraženého částici úměrná její relativní rychlosti vůči detektoru. Tato změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice.

Měřící sestava pro LDV typicky obsahuje pevnolátkový laser, ostřící optiku, fotodetektor a vyhodnocovací software. Od další standardní metody pro měření rychlosti proudění PIV (Particle Image Velocimetry) se LDV liší tím, že měření neprobíhá v rovině, ale bodově přímo na měřené částici. Na rozdíl od mechanických metod měření proudění, není třeba při LDV do měřeného toku vkládat žádnou sondu, která by narušovala dynamiku proudění, čímž lze dosáhnout mnohem spolehlivějších výsledků měření.Máte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky