Měření koncentrace metanu

Odborný poradce sekce

Použité vybavení

Fluorimetr NeoFox, rozdvojené optické vlákno se sondou

Princip měření

Fluorimetr NeoFox stanovuje parciální tlak rozpuštěného nebo plynného kyslíku. Rozdvojené optické vlákno přenáší excitační světlo na tenkou vrstvu HIOXY sensoru nanesenou na sondě. Na sondě se nachází senzitivní barvivo, které generuje fluorescenční signál v závislosti na přítomnosti kyslíku. Signál fluorescence vláknem putuje zpět do fluorimetru, kde je snímán detektorem. Fluorimetr měří fázový posun mezi vlnovou délkou excitačního světla a fluorescence. Doba životnosti fluorescence je zásadním parametrem pro výpočet koncentrace kyslíku.

Níže je uvedený ilustrační graf závislosti doby života fluorescence na čase. Doba života fluorescence se mění s umístěním sondy do prostředí plynného dusíku nebo metanu. Je vidět že v případě čistého dusíku nebo metanu nedochází ke snížení doby života fluorescence, protože není přítomen žádný kyslík, který by zhášel fluorescenci. Při zavedení sondy do směsi metanu a kyslíku dochází k mírnému zvýšení doby života fluorescence oproti čistému vzduchu.

Po opětovném vystavení senzoru vzduchu je patrné, že po expozici jiným plynem nedochází ke změně citlivosti čidla.  HIOXY senzor může být použit pro měření kyslíku v přítomnosti metanu, aniž by tím byla ovlivněna životnost senzoru.

Související produktyMáte otázku? Kontaktujte nás

  • * povinné položky